full
border
#666666
http://www.ahbfarmsource.com/wp-content/themes/smartbox/
http://www.ahbfarmsource.com/ca//
#26ade4
style3

La nostra missió · la nostra visió

LA NOSTRA MISSIÓ
butt

3 raons importants per a provar i delegar algunes tasques o projectes a AHB FARM SOURCE:

Els anys d’experiència al camp de la salut animal, tant en la indústria de l’alimentació animal, com en clíniques veterinàries i la industria farmacèutica en tota Europa, aporten com a resultat una àmplia visió de les necessitats en el nostre sector.

Poder mantenir els costos variables el màxim possible mitjançant l’externalització de certs contractes comporta flexibilitat i capacitat de reacció front al món canviant. L’organització té temps per ocupar-se de la seva activitat principal.

En cas d’emergència: accés directe a SOS! Suport, Outsourcing i Solucions.

LA NOSTRA VISIÓ
Mensajes
Oferir coneixements

· Ex. 1 Implantacióde filials, “hubs” i xarxes de distribució
· Ex. 2 Desenvolupant procediments (SOPs)
· Ex. 3 Preparació de parts del pla de màrqueting

Guanyar temps

· Ex. 1 Investigació & anàlisis de mercat
· Ex. 2 Establiment de xarxes d’autoritats, Instituts de recerca, operadors logístics, veterinaris…
· Ex. 3 Traduccions

Compartir experiència

· Ex. 1 Llançaments de productes
· Ex. 2 Disseny, organització de recursos, seguiment i ajust dels plans del projecte
· Ex. 3 Suport en el desenvolupament i execucions dels plans estratègics locals

*Aquest és un lloc Web per a professionals. D’acord amb la legislació europea sobre protecció de dades de caràcter personal i especialment amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal LO 15/1999 i normativa de desenvolupament, qualsevol persona que aporti les seves dades professionals podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça de correu electrònica info@ahbfarmsource.com. AHB FARMSOURCE només tractarà dades de caràcter professional i exigeix al visitant que s’abstingui de proporcionar dades personals en els formularis que es posen a la seva disposició en aquest Lloc Web.

default
...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInDown
loading
#6E787E
off